Del 7 al 21 de juny. De 15:00 a 17:00

Vaixell de Paper i Campus Multiesportiu

L’Escola Elisabeth, a partir de la demanda i necessitat d’algunes famílies que els seus fills acabin la jornada a les 17 hores durant el període que va del dia 7 al 21 de juny, en el qual es fa la jornada escolar intensiva en horari de matí, oferirà, pels nivells d’Educació Infantil 2n Cicle i Educació Primària, un servei d’activitats de tarda anomenat tradicionalment: “Vaixell de Paper”.

Import de 65,00€

L’import únic pels 11 dies del “Vaixell de Paper” serà de 65,00 Euros

Abans del 27 de maig

Inscripcions abans del 27 de maig a través de la pàgina web de l’escola

De la mateixa manera que l’any passat es potenciarà fer el màxim d’activitats a l’aire lliure i dividirem les activitats en dos blocs:

  • Vaixell de paper pels alumnes de Parvulari (P3, P4 i P5)
  • Campus multiesportiu pels alumnes de primària (1r a 6è)

Els alumnes de parvulari compaginaran activitats pròpies d’una acollida com són jocs, contes, cançons, danses i activitats esportives.
Els alumnes de primària gaudiran d’activitats lúdiques i esportives a l’exterior.

És MOLT IMPORTANT que les famílies interessades en utilitzar aquest servei facin la inscripció el més aviat possible a través de la pàgina web de l’escola, abans del divendres 27 de maig.
Del nombre d’inscrits dependrà l’organització final del servei.
L’import únic pels 11 dies del “Vaixell de Paper” serà de 65,00 Euros.

Acollida per la tarda durant la jornada matinal del 7 al 21 de juny
HORARI: De 15:00 a 17:00 hores