Vaixell de paper
i campus multiesportiu

De P3 a 6È de primaria

Contingut d'interès

Data límit d'inscripcions

Abans del divendres 31 de maig.

Horari

De 15:00 a 17:00 hores

Acollida

Acollida per la tarda durant la jornada matinal del 10 al 20 de juny

Import Vaixell de Paper

L’import únic pels 11 dies del “Vaixell de Paper” serà de 67,00 Euros.

Parvulari

Els alumnes de parvulari compaginaran activitats pròpies d’una acollida com són jocs, contes, cançons, danses i activitats esportives.

Primària

Els alumnes de primària gaudiran d’activitats lúdiques i esportives a l’exterior.

Informació

L’Escola Elisabeth, a partir de la demanda i necessitat d’algunes famílies que els seus fills acabin la jornada a les 17 hores durant el període que va del dia 10 al 20 de juny en el qual es fa la jornada escolar intensiva en horari de matí, oferirà, pels nivells d’Educació Infantil 2n Cicle i Educació Primària, un servei d’activitats de tarda anomenat tradicionalment: “Vaixell de Paper”.

(*) L’últim dia de classe, divendres 21 de juny, no hi haurà servei.

De la mateixa manera que l’any passat es potenciarà fer el màxim d’activitats a l’aire lliure i dividirem les activitats en dos blocs:

  • Vaixell de paper pels alumnes de Parvulari (I3, I4 i I5)
  • Campus multiesportiu pels alumnes de primària (1r a 6è)

Els alumnes de parvulari compaginaran activitats pròpies d’una acollida com són jocs, contes, cançons, danses i activitats esportives.

Els alumnes de primària gaudiran d’activitats lúdiques i esportives a l’exterior.

Formulari d'inscripció

"*" indicates required fields

1Dades del Pare/Mare o Tutor/a Legal
2Dades Infant i/o Jove
3Autorització i Enviament

Dades del Pare/Mare o Tutor/a Legal

Nom i Cognoms*